Silent.Cover.2.Dec.2018.jpg

धनंजय 

महाभारतातला सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुनाच्या जीवनावरील ही 'बेस्ट-सेलर' कादंबरी. मूळ महाभारत (भांडारकर आवृत्ती), नीळकंठी आवृत्ती आणि इतर असंख्य पुस्तकांचा सखोल अभ्यास करून लिहिलेली ही चित्तथरारक कादंबरी. महाभारतातले अनेक सुप्त पदर या कादंबरीत उलगडलेले आहेत. 

GeetaShastra.Front.jpg
Dhananjay.Cover.2019.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2023 by Andy Decker. Proudly created with WIX.COM